Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

STRONA GŁÓWNA

Noc Muzeów

2015-05-19

Dnia 16 maja 2015 roku (w sobotę) uczestniczyliśmy, już po raz trzeci, w Nocy Muzeów. Odwiedziliśmy  Muzeum im. Józefa Mehoffera w Turku. Tegoroczna niezwykła noc przeniosła nas w czasy Polski Ludowej. Od godz. 18:00 uczestniczyliśmy w grach i zabawach z czasów, PRL – u. Była gra w gumę,  w ringo, zabawy w hula – hop… Po godzinie 20.30 wysłuchaliśmy koncertu Big Bandu Turek pod batutą Szymona Wieczorkiewicza, który wykonał przeboje filmowe lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, następnie obejrzeliśmy filmy o Turku z okresu Polski Ludowej i lat 90. XX w. Obejrzeliśmy wystawy stałe i czasowych, aktywnie spędziliśmy czas wykonując gliniane ozdoby. Mogliśmy „spotkać się” z bohaterem bajek z okresu PRL - u Koziołkiem Matołkiem. Wielu z nas, podobnie jak w roku ubiegłym, weszło na wieżę ratuszową i oglądało miasto. Na zakończenie wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że za rok też przyjedziemy na Noc Muzeów.      

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – WIZYTA STUDYJNA

2015-05-19

 Zdrowie jest wartością nadrzędną w życiu człowieka, dlatego społeczność naszej szkoły realizowała zadania w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

     Celem tego projektu jest podniesienie świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły na temat wpływu stylu życia na zdrowie, promowanie właściwych nawyków żywieniowych  i higienicznych oraz aktywności fizycznej.

         W lutym 2013 r. - nauczyciele,  uczniowie, rodzice zostali zapoznani z koncepcją, strategią i modelem Szkoły Promującej Zdrowie, a w kwietniu  2013r. -  przystąpiliśmy  do projektu. Powołano zespół ds. promocji zdrowia, w skład, którego weszli: p. Grażyna Wojdak – szkolny koordynator, p. Mariola Rosiak - nauczyciel przedszkola wspomagający koordynatora szkolnego, p. Robert Rosiński, p. Ewa Iciek, p. Małgorzata Ruda, p. Urszula Okupna, p. Aneta Bocian.

    Działania prowadzone były systematycznie przez okres 3 lat, koordynowane przez zespół ds. promocji zdrowia we współpracy z pozostałymi pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, rodzicami i uczniami. W kwietniu 2013 r. przeprowadzono ankiety dotyczące stylu życia, obserwacje i rozmowy, diagnozę, a następnie ustalono listę najważniejszych problemów zdrowotnych.  Pozwoliło to na ustalenie w dalszej kolejności listy priorytetów, które były realizowane przez następne lata:

Rok Szkolny 2012/2013

Priorytet 1 – Promocja zdrowia poprzez właściwe odżywianie się.

Rok Szkolny 2013/2014, 2014/2015

Priorytet 2 – Promocja zdrowia poprzez właściwą higienę, bezpieczne zachowania i aktywność fizyczną w szkole i poza nią.

 

  W dniu 15 maja 2015 r. w naszej szkole odbyła się Wizyta Studyjna - bardzo ważna uroczystość będąca podsumowaniem  kilkuletniej pracy nad projektem Szkoła Promująca Zdrowie. Po zakończeniu części oficjalnej nasi goście zostali zaproszeni do obejrzenia kronik szkolnych, galerii zdjęć dokumentujących naszą pracę na rzecz zdrowia, wystaw prac dzieci w poszczególnych klasach.

     Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością licznie przybyli goście, wśród których znaleźli się: Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie - p. Dorota Rogalska – Daszkiewicz;  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tuliszków – p. Piotr Hryniuk;   przedstawiciel Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia SANEPID w Turku, Kierownik Oddziału Nadzoru – p. mgr Anna Mory oraz p. Lidia Baraniecka; pracownicy Ośrodka Zdrowia w Grzymiszewie - lekarz rodzinny p. Violetta Kahtan i stomatolog p. Małgorzata Gierszewska; rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi.

     Uroczystość rozpoczęły panie Dyrektorki Małgorzata Krucka i Izabela Gradecka, które powitały przybyłych gości. W swoich wystąpieniach podkreśliły, że szkoła promująca zdrowie to szkoła, która propaguje nie tylko zdrowy styl życia, ale jest to także szkoła, w której obowiązują zasady współpracy, panuje dobra atmosfera, gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej jest jednym z priorytetowych zadań.

    Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci z  przedszkola z przedstawieniem ,,Kraina zdrowia” przygotowane pod kierunkiem p. M. Rosiak i p. D. Michalak. Dzieci w swoim przedstawieniu zwrócili uwagę na walory prawidłowego odżywiania, znaczeniu witamin i higieny ciała.

     Pełen obraz wieloletniej pracy dały ciekawie przygotowane filmiki i prezentacje multimedialne dokumentujące działania prozdrowotne szkoły. W przygotowanym pokazie zawarte zostały wszystkie aspekty dbałości o zdrowie, na które składały się następujące obszary: aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie,  higiena ciała i umysłu, bezpieczeństwo.  Poszczególne  prezentacje opatrzone stosownym komentarzem słownym. Wszystkie występy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności.

     Po obejrzeniu prezentacji i części artystycznej głos zabrała p. wizytator Dorota Rogalska - Daszkiewicz. Wyraziła przekonanie, że podejmowane przez szkołę działania prozdrowotne są ważne, ponieważ mają wpływ na kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i zaszczepione małemu dziecku zaprocentują w przyszłości. Pani wizytator złożyła gratulacje na ręce dyrekcji szkoły oraz zapewniła o swojej pozytywnej rekomendacji do uzyskania Certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

     Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy również z ust zaproszonych gości:  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Tuliszków – p. Piotra Hryniuka.

     Zwieńczeniem uroczystości był warsztaty. Jak przystało na szkołę promującą zdrowie, dotyczyły one tematyki zdrowotnej np. udzielanie pierwszej pomocy, jazda rowerem po torze, wykonanie prac plastycznych oraz drzewek owocowych  i zajęcia ruchowe z elementami wiedzy o zdrowiu ph. „Wiosenny promyk zdrowia”.  Wizyta studyjna stała się doskonałą okazją do zaprezentowania działań podejmowanych przez szkołę w ciągu ostatnich lat i mających na celu promowanie postaw prozdrowotnych.  Stanowi jeden z ostatnich wymogów, jakie nasza placówka musi spełnić, aby zostać przyjętą do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 Serdecznie dziękujemy;

  • gościom za ich ciepłe słowa oraz uświetnienie swoją obecnością tego wydarzenia,
  • pani dyrektor naszej szkoły Małgorzacie Kruckiej - za wszelkie wsparcie i motywację podczas realizacji projektu, cenne uwagi oraz bardzo duże zaangażowanie w organizację tego bardzo ważnego dla naszej szkoły dnia
  • nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólną  pracę i ogromne zaangażowanie w przygotowanie wizyty studyjnej oraz promocję zdrowia w ciągu ostatnich lat

           

WIELKIE DYKTANDO

2015-05-13

Zapraszamy na corridę ortograficzną, czyli walkę z bykiem... 

  25 maja (poniedziałek) 2015 roku odbędzie się w naszej szkole konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV, V i VI.
 

 

Dzień Ziemi

2015-05-08

 28 kwietnia klasy IIIa i IIIb wraz z wychowawczyniami p. Jolantą Krawczyk i p. Ewą Iciek przygotowały przedstawienie z okazji Święta Ziemi pt. "Królewna Przyroda i Siedmiu Krasnoludków". Uczniowie wcielając się w rolę młodych aktorów, przypomnieli wszystkim jak ważne jest sprzątanie, ponieważ: "Gdy wszędzie czysto i schludnie,  zadbanie, lepiej się czujemy Panowie i Panie". 

Ze swoją "sztuką" młodzi aktorzy wystąpili również 30 kwietnia przed przedszkolakami. Więcej zdjęć w galerii.

Spotkanie z wolontariuszami

2015-04-27

 

W dniu 27 kwietnia uczniowie naszej szkoły spotkali się z wolontariuszami. Spotkanie to miało na celu przybliżenie dzieciom idei bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wolontariat uczy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Więcej zdjęć w galerii.

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 177584

projektowanie stron www