Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Pierwsza pomoc

7 marca 2019 r. wszyscy pracownicy naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

"Szachy" - szkolenie

Czy można nauczyć się gry w szachy na pierwszym spotkaniu? TAK - o tym przekonali się nauczyciele uczestniczący w szkoleniu, które odbyło się 4 listopada. To sobotnie spotkanie przyniosło wiele emocji i niespodzianek.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Szkolenie "Programowanie na dywanie"

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Warsztaty z aktywizujących metod pracy - w ramach zespołów samokształceniowych

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Warsztaty "Tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego" w Kazimierzu Biskupim

W ramach projektu "Ludowe mecyje" organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie p.Małgorzata Wągiel i p.Wioletta Wasela uczestniczyły w warsztatach, które obejmowały następującą tematykę: technika prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, podstawowe kroki taneczne (polka, chodzony, walcerek, tyrolinka), podstawowe figury i ich rozwiązania choreograficzne "in crudo", tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce, wyliczanki czyli rymowane wierszyki występujące w folklorze dziecięcym oraz gry i zabawy dla najmłodszych.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Warsztaty z aktywizujących metod pracy - w ramach zespołów samokształceniowych

6 kwietnia prezentowane były następujące metody pracy:
- metoda stacyjna
- gry i zabawy dydaktyczne
- piłki Eduball
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Warsztaty z aktywizujących metod pracy - w ramach zespołów samokształceniowych

23 marca prezentowane były metody:
- zastosowanie integracji sensorycznej
- sześć kapeluszy myślowych de Bono
- Total Physical Response
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Szkolenie - praca zespołowa

zdjęciezdjęciezdjęcie

"W krainie papieru"

Warsztaty metodyczne - zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Warsztaty - Inteligencje wielorakie

zdjęciezdjęciezdjęcie

Szkolenie - ewaluacja wewnętrzna

Dnia 7 lutego w ZSP odbyło się szkolenie „EWALUACJA WEWNĘTRZNA - krok po kroku”, w którym uczestniczyli wszyscy nauczyciele. Głównym celem szkolenia było poznanie zapisów prawa oświatowego regulującego prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, poznanie etapów ewaluacji, nabycie umiejętności konstruowania planu i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej, analizowania danych, formułowania wniosków i rekomendacji oraz tworzenia narzędzi badawczych.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Szkolenie - Efektywne nauczanie

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Szkolenie - klocki edukacyjne LEGO

Klocki Lego wykorzystywane w pracy z dziećmi rozwijają kreatywność, logiczne myślenie, uczą pracy zespołowej. O tym przekonali się nauczyciele uczestnicząc w warsztatach, które odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W trakcie tego spotkania nauczyciele poznali różne sposoby wykorzystania Lego w przedszkolu i klasie szkolnej. Uczestnicy stwierdzili, że wprowadzenie klocków Lego urozmaici proces lekcyjny, zachęci uczniów do nauki i będzie innowacją w procesie kształcenia w naszej placówce.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Warsztaty z Firmą Astra

20.11.2015 r. w MDK w Turku odbyło się Szkolenie z FIRMĄ ASTRA S.A., w którym brali udział nauczyciele z naszej placówki. W ramach szkolenia zapoznaliśmy się z technikami plastycznymi takimi jak rysunek, malarstwo oraz modelowanie przestrzenne. Prowadząca, krok po kroku prezentowała jak wykonać kilka inspirujących ćwiczeń, które będzie można później wykorzystać w pracy z dziećmi. W miłej atmosferze zostaliśmy wprowadzeni w tajemniczy świat plastyki, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje pedagogiczne.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Ocenianie kształtujące

Nauczyciele ZSP uczestniczyli w kursie „Ocenianie kształtujące”, podczas którego zapoznali się ze strategią OK. Poznali wiele nowych technik i metod, które na pewno wykorzystają w pracy zawodowej. Podczas kursu zostały wypracowane spójne teorie działania, określające jak pracować, by poprawić wyniki uczniów.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Kurs "Skuteczny nauczyciel"

Podczas treningu szkoleniowego uczestnicy wypracowali metody i strategie działania prowadzące do odpowiedzi na następujące pytania: Jak wydobyć i kontrolować pozytywne siły drzemiące w sobie i w innych?, Jak wspólnie dochodzić do celów?, Jak pracować wydajnie, poprzez zespół ludzi: dla szkoły, dla uczniów, dla rodziców - i dla siebie?, Jak rozwiązywać nieuchronne konflikty?, Jak zbudować swój "Zespół Marzeń"? Kurs przebiegający w miłej, przyjaznej atmosferze i zmienionym otoczeniu przyniósł uczestnikom wiele wspaniałych wrażeń i mnóstwo refleksji.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Kurs "Profesjonalny coach i doradca personalny"

Dzięki kursowi uczestnicy nabyli wiele nowych umiejętności np: dobrej rozmowy, empatycznego słuchania, zwracania uwagi na drugą osobę, osiągania własnych celów i wspieranie w ich osiąganiu innych ludzi. Nabyte kompetencje na pewno wpłyną pozytywnie na jakość naszego życia prywatnego i zawodowego.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Kinezjologia edukacyjna

Rada Pedagogiczna naszej szkoły wzięła udział w szkoleniu z kinezjologii edukacyjnej. Kinezjologia edukacyjna to prosta, a zarazem skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka. Poprzez wykorzystanie różnych ćwiczeń ruchowych polepsza proces uczenia. Jej podstawowym zadaniem jest integracja myśli i działań, czyli idealna współpraca umysłu i ciała. Kinezjologia edukacyjna staje się coraz bardziej popularna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami nauce czytania. Metoda ta sprawdza się w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych.
zdjęciezdjęciezdjęcie

Szkolenie z Microsoft Office 365

Kurs ten umożliwia nam korzystanie z aplikacji pakietu Office w chmurze. Dzięki temu nauczyciele będą mogli tworzyć wspólnie różne dokumenty.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Pierwsza pomoc

Od pierwszej pomocy udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia, czy jest to wypadek drogowy, zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenie czy też złamanie lub skręcenie, zależy przeżycie poszkodowanych oraz dalsze rokowania w leczeniu. Mając to na uwadze nasi nauczyciele i pracownicy szkoły po raz kolejny brali udział w szkoleniu „Pierwsza pomoc”.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Ochrona danych osobowych

Celem szkolenie było zapoznanie radę pedagogiczną z procedurami przetwarzania danych osobowych, omówienie praktycznych problemów związanych z stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych, wskazanie propozycji rozwiązań w zakresie obowiązkowej dokumentacji z tego zakresu.
zdjęciezdjęcie

Warsztaty metodyczne z chustą Klanzy

Chusta animacyjna jest doskonałym rekwizytem do zabaw w grupie, narzędziem do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia z nią integrują, motywują, rozwijają, relaksują, przełamują opór, ośmielają… Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z chustą i zabawami, które sprawdzają się podczas zajęć szkolnych, przedszkolnych, a także na małych i dużych imprezach w sali i plenerze .
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Taneczne doznania łączące pokolenia - warsztaty

W programie warsztatów była nauka 8 grupowych układów tanecznych, tańców integracyjnych i zabaw inspirowanych przebojami szwedzkiej grupy ABBA. Uczestnicy wykonywali również przybory do tańców i zabaw wykorzystując proste techniki plastyczne.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 1031560

projektowanie stron www