Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

PEDAGOG SZKOLNY / INNOWACYJNY PROGRAM ROZWIJAJĄCY PSYCHOEDUKACYJNE KOMPETENCJE INTERPERSONALNE U UCZNIÓW KLAS IV - VI.

W jaki sposób rozwijać/kształtować kompetencje psychoedukacyjne uczniów?

Trudno wyobrazić sobie zastosowanie tradycyjnych metod - przekazywania wiedzy i wykonywania ćwiczeń czy nawet wykorzystania metody projektowej. Jeśli rozwój psychoedukacyjny wiąże się z poznawaniem i wykorzystaniem wiedzy o prawidłowościach psychologicznych, to przecież uczeń klasy IV czy nawet VI nie bedzie czytał podręczników do psychologii. Tym bardziej, że rzecz nie w samym poznaniu, ale w faktycznym zastosowaniu. Nie wystarcza wiedzieć, czym jest stres albo motywacja wewnętrzna, by radzić sobie z pierwszym i rozbudzić oraz podtrzymywać w sobie drugie. Potrzebna jest praktyka, ćwiczenia, bezpieczny sposób na poznanie własnych cech psychologicznych i reguł funkcjonowania samodzielnie, w trudnych sytuacjach, w interakcji z innymi. ...

Innowacyjny program rozwijający psychoedukacyjne kompetencje interpersonalne u uczniów klas IV - VI z terenów wiejskich, wiejsko - miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytety IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Realizator projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

 

 

Zagadnienia  przewidziane do realizacji w klasie czwartej, piątej i szóstej.

1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej.

2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła.

3. Trening nabywania pewności siebie, czyli jak stać się Herkulesem?

4. Warsztaty kompetencji adaptacyjnych, czyli 8 kroków do zmiany siebie w sytuacji zmiany.

5. Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli zostań swoim menedżerem.

6. Trening rozwijania kompetencji poznawczych, czyli nieznane jako znane - słów kilka o konstruowaniu wiedzy i logicznym myśleniu.

7. Warsztaty budowania motywacji, czyli chcieć to móc.

8. Warsztaty doskonalenia kompetencji kulturowych i aksjologicznych, czyli o istnieniu w kulturze.

9. Trening innowacyjności i twórczego myślenia, czyli jak zrobić z igły widły?

10. Warsztaty rozwijające kompetencje związane z budowaniem kapitału ludzkiego, czyli klasa szkolna jako organizacja ucząca się.

Scenariusze zajęć do wykorzystania na godzinach wychowawczych znajdują się w bibliotece szkolnej. Zapraszam! :)

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 1405994

projektowanie stron www