Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

ŚWIETLICA

Świetlica w szkole podstawowej (...), o ktorej mowa w art. 71b ust.1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwosci psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajecia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROK SZKOLNY 2018/2019

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną i  zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7:30- 16:15. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także biorą  udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.

Wychowawcy świetlicy:

Grażyna Wojdak

Izabela Gradecka

Elżbieta Cieślak

Bożena Grzelak

Marta Nowakowska

Przed wejściem do świetlicy jest umieszczona gazetka na której znajdują się m.in. informacje dotyczące dyżurów nauczycieli w świetlicy, jadłospis dla osób korzystających z żywienia oraz bieżące informacje i inne ciekawostki.

 


 

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 717880

projektowanie stron www