Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

O SZKOLE Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Romualda Traugutta  w Grzymiszewie tworzą Szkoła Podstawowa  i Przedszkole w Grzymiszewie. 

Zapraszając do naszej szkoły – zapewniamy przyjazną i miłą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa oraz kształcenie i wychowanie zgodne z potrzebami czasu i standardami jakości ośmioletniej szkoły podstawowej i przedszkola.

Jesteśmy placówką z nowoczesnym zapleczem, bezpieczną, przyjazną uczniom z bogatymi tradycjami. Tradycje szkoły podtrzymywane są dzięki uroczystościom szkolnym i różnym imprezom.

 

W naszej szkole i przedszkolu kształtujemy postawy:

 •     patriotyczne
 •     obywatelskie
 •     rodzinne
 •     proekologiczne
 •     zdrowotne


U nas dzieci uczą się:

 •     samodzielności
 •     odpowiedzialności
 •     tolerancji
 •     uczciwości
 •     asertywności
 •     kreatywności
 •     norm społecznych i dyscypliny


 
Nasza szkoła i przedszkole zapewnia:

 •      wysoki poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój dziecka
 •     nabycie umiejętności samokształcenia, korzystania z nowoczesnych źródeł informacji
 •     przygotowanie do dalszych etapów edukacji
 •     kształcenie umiejętności współdziałania, komunikacji i współpracy
 •     zindywidualizowane podejście do ucznia i przedszkolaka
 •     spokojną i bezpieczną atmosferę
 •     zajęcia z rytmiki
 •     zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne
 •     zajęcia logopedyczne
 •     wycieczki szkolne: krajoznawcze, historyczne i przyrodnicze
 •     wysoko wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pedagogiczną przygotowaną do nowoczesnego kształcenia
 •     partnerską współpracę z rodzicami oraz systematyczna informację zwrotną o postępach dziecka w nauce i zachowaniu


Zajęcia dodatkowe:

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów i wyrównywanie szans, nasza szkoła i przedszkole stwarza dzieciom możliwość rozwijania swoich uzdolnień i umiejętności.

W placówce dzieci mogą uczestniczyć:

 • w projektach edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i humanistyczne,
 • w konkursach wiedzy i artystycznych,
 • w zawodach sportowych,
 • w kołach zainteresowań
 • w zajęciach komputerowych i lekcjach języka angielskiego już od przedszkola.

 

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 2449578

projektowanie stron www