Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

O SZKOLE

 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Romualda Traugutta  w Grzymiszewie tworzą Szkoła Podstawowa  i Przedszkole w Grzymiszewie 

oraz Przedszkole w Smaszewie.

 

Zapraszając do naszej szkoły – zapewniamy przyjazną i miłą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa oraz kształcenie i wychowanie zgodne z potrzebami czasu i standardami jakości sześcioletniej szkoły podstawowej i przedszkola.

Jesteśmy placówką z nowoczesnym zapleczem, bezpieczną, przyjazną uczniom z bogatymi tradycjami. Tradycje szkoły podtrzymywane są dzięki uroczystościom szkolnym i różnym imprezom. 

 

W naszej szkole i przedszkolu kształtujemy postawy:

  • patriotyczne
  • obywatelskie
  • rodzinne
  • proekologiczne
  • zdrowotne

U nas dzieci uczą się:

  • samodzielności
  • odpowiedzialności
  • tolerancji
  • uczciwości
  • asertywności
  • kreatywności
  • norm społecznych i dyscypliny

 

Nasza szkoła i przedszkole zapewnia:

  •  wysoki poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój dziecka
  •  nabycie umiejętności samokształcenia, korzystania z nowoczesnych źródeł informacji
  • przygotowanie do dalszych etapów edukacji
  • kształcenie umiejętności współdziałania, komunikacji i współpracy
  • zindywidualizowane podejście do ucznia i przedszkolaka
  • spokojną i bezpieczną atmosferę
  • zajęcia z rytmiki
  • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne
  • zajęcia logopedyczne
  • wycieczki szkolne: krajoznawcze, historyczne i przyrodnicze
  • wysoko wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pedagogiczną przygotowaną do nowoczesnego kształcenia
  • partnerską współpracę z rodzicami oraz systematyczna informację zwrotną o postępach dziecka w nauce i zachowaniu

 

Zajęcia dodatkowe:

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów i wyrównywanie szans, nasza szkoła i przedszkole stwarza dzieciom możliwość rozwijania swoich uzdolnień i umiejętności.

W placówce dzieci mogą uczestniczyć:

  • w projektach edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i humanistyczne,
  •  w konkursach wiedzy i artystycznych,
  •  w zawodach sportowych,
  •  w kołach zainteresowań
  •  w zajęciach komputerowych i lekcjach języka angielskiego już od przedszkola.

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 310103

projektowanie stron www