Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

PROJEKTY / UCZNIOWSKIE LABORATORIA INFORMATYCZNE

 • Podprojekt edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to wyprawa w cyberprzestrzeń, która pomoże uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych oraz wyłonić spośród nich talenty i liderów. Podprojekt ukierunkowany jest na edukację informatyczną, głównie w zakresie nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Celem projektu jest również upowszechnianie, promocja i popularyzacji przykładów dobrej praktyki i wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami życia.

  Opis podprojektu

  Głównym celem ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji dobierają opiekunowie w zależności od wieku oraz możliwości uczniów. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie,  opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projekt.

  Cele podprojektu

  • Kształcenie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji informatycznych
  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości wykorzystywania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)
  • Dostarczanie inspiracji i nabywanie umiejętności kreatywnego podejścia do rozwiązywania sytuacji problemowych
   z wykorzystaniem TIK

  • Kreowanie postaw samodzielności i krytycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Upowszechnienie i popularyzacja przykładów dobrej praktyki wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Nabycie umiejętności pracy w grupie

NASZE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 1452330

projektowanie stron www